OFERTA

Pomagam rozwijać umiejętności językowe zarówno dzieciom, młodzieży oraz dorosłym w zależności od indywidualnych potrzeb, możliwości każdego z uczestników moich kursów oraz celów, jakie chce osiągnąć.

Zajęcia dostosowane są do predyspozycji, oczekiwań, ale także zainteresowań i osobowości uczestników.

Oferuję zajęcia indywidualne, w grupach, a także specjalne kursy online dla maturzystów. Wiem, że nauka języka to proces, czasami długi i żmudny. Dlatego staram się go odczarować oraz wspierać na każdym jego etapie.

 

 

 
 

zajęcia 1:1

KOSZT: 80 ZŁ/ 45 MINUT

Zajęcia indywidualne stacjonarne lub online dostosowane są do oczekiwań kursanta. Mogą to być zajęcia nastawione typowo na komunikację/rozmowę, zajęcia przygotowujące do wyjazdu lub do egzaminu. Wszystko zależy od celu, jaki chcemy osiągnąć.


ZAJĘCIA W GRUPACH

KOSZT: 200 ZŁ/MIESIĄC

Zajęcia stacjonarne,w  małych grupach 4-8 osób, dostosowanych poziomem do wszystkich uczestników. 70 godzin lekcyjnych przeprowadzane od połowy września do początku czerwca. Dwie lekcje tygodniowo.

© 2023 English To Go Marta Czarnik